Keski-Suomeen keväällä 2019 perustettu alueellinen vesiensuojeluyhdistys

Toimialueena Keski-Suomen maakunta

Valtakunnallisesti 11. yhdistys

Kattojärjestönä toimii Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry

Tavoitteena edistää toimialueellaan vesienhoidollisia toimenpiteitä sekä vesistöjen suojelua

Yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon toimija

 

 1. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry
 2. Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry
 3. Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry
 4. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
 5. Kymijoen vesi ja ympäristö ry
 6. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry
 7. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
 8. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry
 9. Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry
 10. Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry
 11. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

 

Asiantuntijapalvelut

• vesistö- ja valuma-aluekunnostusten hankeapu, hankkeiden hallinnointi ja koordinointi

• vesistöihin liittyvät asiantuntijalausunnot, selvitykset ja raportoinnit

• ympäristöluvitukseen liittyvät vesistöjen tila-arviot, kuormitusselvitykset sekä vesistövaikutusarviot

• pienimuotoinen vesi-/vesistönäytteenotto (kaivot, talousvesi, rantanäytteet, 100 km säteellä Jyväskylästä)

• laajemmat ympäristö- ja velvoitetarkkailut yhteistyökumppaniverkoston kautta toteutettuna

• koulutus- ja tukipalvelut esim. jätevedenpuhdistamoiden toimintaan liittyen yhteistyökumppaniverkoston kautta toteutettuna

Jäseneksi?

• KSVY ry tarjoaa jäsenilleen asiantuntevaa palvelua vesistöihin-, vesistökuormitukseen-, vesistövaikutuksiin- ja vesiensuojeluun liittyvissä kysymyksissä

• toimii jäsentensä vesistöihin ja vesienkäyttöön liittyvänä edunvalvojana ja yhteistyökumppanina

• tarjoaa monialaisen foorumin, jossa on toimijoita vesienkäytön eri intressiryhmistä (mm. yhteisöt- ja yhdyskunta, teollisuus, maankäyttö)

• vapauttaa jäsenten resurssia vesistöjä ja vesien käyttöä koskevien kysymysten ratkomisessa

• edesauttaa jäsentensä ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuutta

varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kunnat, kaupungit, yritykset ja yhdistykset, joiden toiminnassa vesien käyttö ja vesistöt ovat keskeisessä roolissa tai jotka muutoin kokevat vesienhoidon ja -suojelun tärkeäksi toiminnaksi.

 

Yhteystiedot

Tuomo Laitinen
Toiminnanjohtaja, FM

Appiukontie 14, 40530 Jyväskylä

tuomo.laitinen@k-svy.fi

+358 400614273

 

Lähetä viesti