Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry: keskisuomalaisten vesistöjen puolesta vuodesta 2019.

Toimialueena Keski-Suomen maakunta

Valtakunnallisesti 11. yhdistys

Kattojärjestönä toimii Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto ry

Toiminta-alue

 

 

Toiminnan tarkoitus

• Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry on luonteeltaan yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö, joka edistää toiminta-alueensa vesiensuojelua- ja hoitoa

• Toiminta on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta. Toiminta perustuu asiantuntemukseen, faktapohjaan ja puolueettomuuteen

• Yhdistys edistää ympäristökasvatusta, terveyttä ja hyvinvointia niiltä osin kuin ne liittyvät ympäristön ja vesistöjen tilaan

Jäsentyö

• KSVY ry tarjoaa jäsenilleen asiantuntevaa palvelua vesistöihin-, vesistökuormitukseen-, vesistövaikutuksiin- ja vesiensuojeluun liittyvissä kysymyksissä

• toimii jäsentensä vesistöihin ja vesienkäyttöön liittyvänä edunvalvojana ja yhteistyökumppanina

• tarjoaa monialaisen foorumin, jossa on toimijoita vesienkäytön eri intressiryhmistä (mm. yhteisöt- ja yhdyskunta, teollisuus, maankäyttö)

• vapauttaa jäsenten resurssia vesistöjä ja vesien käyttöä koskevien kysymysten ratkomisessa

• edesauttaa jäsentensä ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuutta

varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kunnat, kaupungit, yritykset ja yhdistykset, joiden toiminnassa vesien käyttö ja vesistöt ovat keskeisessä roolissa tai jotka muutoin kokevat vesienhoidon ja -suojelun tärkeäksi toiminnaksi

 

Asiantuntijatyö

• vesistö- ja valuma-aluekunnostusten hankeapu, hankkeiden hallinnointi ja koordinointi

• vesistöihin liittyvät asiantuntijalausunnot, selvitykset ja raportoinnit

• ympäristöluvitukseen liittyvät vesistöjen tila-arviot, kuormitusselvitykset sekä vesistövaikutusarviot

• pienimuotoinen vesi-/vesistönäytteenotto (kaivot, talousvesi, rantanäytteet, 100 km säteellä Jyväskylästä)

• laajemmat ympäristö- ja velvoitetarkkailut yhteistyökumppaniverkoston kautta toteutettuna

• koulutus- ja tukipalvelut esim. jätevedenpuhdistamoiden toimintaan liittyen yhteistyökumppaniverkoston kautta toteutettuna

Yhteystiedot

Tuomo Laitinen
Toiminnanjohtaja, FM

Appiukontie 14, 40530 Jyväskylä

tuomo.laitinen@k-svy.fi

+358 400614273

 

Lähetä viesti