Yhdistys toteuttaa yleishyödyllisiä hankkeita ja on mukana erilaisissa yhteistyöhankkeissa. Yleishyödylliset hankkeet ovat yhdistystoiminnan merkittävin osa ja hankkeet pääosin rahoitetaan julkisen rahoituksen ja yhteistyökumppaneiden rahoituksen muodostamalla yhteisrahoituksella.

Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n hallinnoimat ja yhteistyöhankkeet vuodesta 2020 alkaen

  • Pieni-Pohjoislampi, Saarijärvi. Hanke tähtää Pieni-Pohjoislampi järven valuma-alueen kuormituksen esiselvitykseen. Saadun tiedon perusteella voidaan kohdentaa varsinaiset kunnostussuunnitelmat ja suunnitella tarvittavat toimenpiteet. Hanketta hallinnoi KSVY ry. Hanke toteutetaan vuoden 2021 aikana.
  • Kuorikkajärvi ja Perhonjärvi, Jämsä. Hanke tähtää järvien valuma-alueen kuormituksen esiselvitykseen. Saadun tiedon perusteella voidaan kohdentaa varsinaiset kunnostussuunnitelmat ja suunnitella tarvittavat toimenpiteet. Hanketta hallinnoi Kuorevesijärven kalastusyhdistys ry ja KSVY ry toimii hankekumppanina. Hanke toteutetaan vuoden 2021 aikana.
  • KEURUS-hanke https://kvvy.fi/yhdistys/keurus/. KVVY ry:n hallinnoima hanke KSVY ry toimii hankekumppanina. Hanke toteutetaan 2021-2022.
  • Autiojoen ennallistamishanke, Jyväskylä. Hanke tähtää Autiojoen luontaisen vaellusyhteyden palauttamiseen Tikkakosken Luonetjärvestä Päijänteelle. Hankkeessa selvitetään eri vaihtoehtoja vaelluksen estävän Puuppolan voimalaitospadon ohittamiselle / purkamiselle. Hanketta hallinnoin LUVY ry ja KSVY ry toimii hankekumppanina. Koskienergia Oy toimii voimalaitoksen ja padon omistajana ja osallistuu hankkeeseen merkittävänä omarahoitusosuuden rahoittajana. Hanke toteutetaan vuosien 2020-2021 aikana.